James Brown & Richard Platt, 'Over alles'

Wetenswaardigheden en feiten in een retrojasje

De aanprijzing op de cover windt er geen doekjes om: “Van wolken tot Romeinse cijfers en van atomen tot schroeven. Nog nooit is kennis zo leuk geweest!” Een ambitieuze opzet, maar kunnen de auteurs dat – in combinatie met de veelbelovende titel 'Over alles' - ook waarmaken?

Brown en Platt wijden zich aan dertig, veelal wetenschappelijke, thema’s, die ons eerder willekeurig gekozen lijken. Een verantwoording voor hun inhoudelijke selectie ontbreekt. Het eerste hoofdstuk gaat bijvoorbeeld over knopen, gevolgd door bijdragen over de wolkenclassificatie, het zonnestelsel en de anatomie van letters. Maar ook onderwerpen als de gulden snede, muzieknotatie, de anatomie van de fiets en de hardheidsschaal van Mohs passeren de revue. De informatieve bijdragen worden over een dubbele bladzijde verspreid: de linkerhelft bevat de tekst, aangevuld met enkele prenten, de rechterhelft is volledig geïllust jreerd. Foto’s ontbreken, toch een zeker gemis in dit soort uitgaven. De vormgeving is sober: ieder thema krijgt één basiskleur toebedeeld. Het geheel doet daardoor retro aan, als een ouderwets wetenschapsboek.

De (informatieve) waarde van non-fictie valt of staat met de kwaliteit van de bijdragen. En die blijken erg wisselend aard. Het eerste hoofdstuk biedt bijvoorbeeld een overzicht van enkele basisknopen, een korte geschiedenis van de toepassingen in verschillende beroepen, wat losse weetjes en een raadsel. De informatie blijft vrij sec en mist structuur. Brown en Platt beperken zich tot een aaneenschakeling van vrijblijvende feiten en weetjes. De rechterpagina bevat een overzicht van enkele frequent gebruikte knopen. Die mogen dan nog fraai geïllustreerd zijn, de precieze meerwaarde ervan ontgaat ons, zeker aangezien de auteurs geen handleiding geven voor het construeren van complexe knopen. Eenzelfde euvel bevatten onder andere de bijdragen over de anatomie van de letter, de anatomie van de fiets en de lichaamsorganen. De informatieve waarde blijft beperkt tot losse weetjes, zonder veel samenhang gepresenteerd.

Hoofdstukken als ‘Het zonnestelsel’ daarentegen bieden een veel steviger fundament, met een beperkte geschiedenis van de stand van aarde en zon, enkele weetjes over bekende planeten als Pluto, Mars en Venus en de vraag of leven op andere planeten bestaat. De tekst bevat een samenhangend en gestructureerd geheel en is toegankelijker geschreven. Ook de bijdragen over onder andere het skelet, verschillende soorten alfabetten mét overzichtelijke illustratie van het seinen, de atomaire structuur, het menselijk oog en getijden passen binnen dit concept. Daarmee is nog maar eens bewezen dat non-fictie over een brede waaier aan onderwerpen een grondige redactie verdient, zodat de individuele bijdragen eenzelfde structurele samenhang en gedegen uitwerking krijgen. Precies dat laatste missen wij – ondanks enkele sterke hoofdstukken.

Kinderen vanaf 9 jaar kunnen dit boek zelf lezen.  

Details Non-fictie
Originele titel:
A World of Information
Auteur: James Brown
Auteur: Richard Platt
Uitgeverij: Lemniscaat
Jaar:
2016
Aantal pagina's:
64